Bouw Begeleiding & Consultancy

U, als opdrachtgever begeeft zich met een bouwproject vaak op onbekend terrein. Waarom dan niet het werk uitbesteden aan iemand die wel bekend is met de inhoudelijke activiteiten van het project? Toch gebeurt het nog elke dag. Vaak met het gevolg dat het niet volgens planning en budget verloopt, en tot ergernis en stressvolle situaties leidt. 

Projecten hebben vaak te maken met tijds- en budgetoverschrijdingen. En hoe vaak denkt u, of hoort u iemand zeggen “achteraf gezien was het beter geweest om er iemand bij te hebben”? Helaas is dat achteraf. 

Het zijn vaak de kleine aspecten in een project die de grootste gevolgen kunnen hebben. In het gehele voorbereidingstraject zijn het juist deze “kleine” aspecten die van ondergeschikt belang worden geacht en daarmee vaak uit het oog worden verloren. Met alle gevolgen van dien.

Juist door in het voorbereidingstraject zeer gedetailleerd te werk te gaan, is het project veel beter te controleren en op tijd bij te sturen als er afwijkingen geconstateerd worden. Hierdoor bent u beter in staat om tijd en geld onder controle te houden. Met als zeer belangrijke bijzaak, ook alle bijkomende emoties onder controle te houden. 

Stress, ruzies, spanningen, heftige discussies wiens schuld het is, enzovoort. Dit kan voorkomen worden als er tijdig ingegrepen wordt. En dit alles begint al in het voortraject. Direct na het moment dat bij u het idee is ontstaan om het project op te starten.

Een verbouwing of nieuwbouw project is toch vaak flinke investering en vraagt nogal wat voorbereiding en aandacht van de opdrachtgever, de aannemer en de uitvoerder. De opdrachtgever wordt vaak overvallen met vragen waar die niet direct een antwoord op heeft, of de tijd heeft om het uit te zoeken, terwijl de uitvoerder op dat moment niet verder kan. Vaak kan en moet dit ruim vantevoren worden aangegeven e

© Probeco 2011